FORNYBAR ENERGI

Ingen i Norge har mer erfaring når det gjelder overflatebehandling innenfor fornybar energi enn oss. Vi er pr i dag markedsledende innen overflatebehandling av kraftverk og har overflatebehandlet nærmere to millioner kvadratmeter med turbiner, tommer, trykksjakter og høyspentmaster i Norge og utlandet. Vi har egne FROSIO inspektører som vet alt om hva som kreves av korrosjonsbehandling i kraftbransjen.

Det kreves en stor utstyrspark og folk med spesialkompetanse innenfor denne type prosjekter. Vi disponerer vogner og vinsjer i ulike størrelser for inspeksjon og av innvendige og utvendige arbeider, også for oppsamling og gjenbruk av blåsemiddel. Blandt de faste kundene til Solidenergy AS finner du alle selskapene innen vannkraftbransjen både kraft produsenter og turbin entreprenørene i Norden som Statkraft, BKK, Norsk Hydro, Rainpower, BIS, Vattenfall, Tafjord Kraft, Andritz Hydro, Sydkraft, Troms Kraft, Fortum, etc.

Våre store og moderne utstyrspark og lange erfaring gir kundene den tryggheten han skal ha for å få gjennomført jobben innfor de gitte tidsrammer og til den kvalitet som kreves.

Vannkraft

Da kraftverk både i Norge og Sverige ofte ligger i naturskjønne omgivelser har Solidenergy AS opparbeidet seg kunnskap om hvordan vi skal unngå å forurense omgivelsene rundt oss under overflatevedlikeholdsperioden. Solidenergy AS har i sin målsetning om null utslipp til miljø, uavhengig av type arbeid man utfører. Bedriften er i dag ISO 9001 og 14001 godkjent. ISO 9001 og 14001 sertifiseringene er noe bedriften etterlever og har hatt ekstern revisjoner fra blant annet fra Hydro Energy, Eco og Statkraft med gode tilbakemeldinger.

Som en del av vårt HMS-engasjement, arbeider bedriften kontinuerlig med løsninger som er med på å sikre og ivaretar, at både forurensing og forsøpling blir håndtert på en slik måte at helse, miljø ikke blir tilsidesatt. 

Energi

Solid vedlikehold har utført mange store krevende prosjekter innen tilkomst og overflatebehandling av høyspentmaster, mastene har vært opp mot 150 m høye og har blitt utført under krevende forhold.

Erfaring gjennom 47 års sammenhengende virke i bransjen har gitt oss en unik innsikt og kunnskap.

Solidenergy AS satser på å være en ledende aktør innen overflatebehandling og tilkomst-teknikk av vindmøller både onshore og offshore. Vi skreddersyr vedlikeholdspakker, produserer levetidssykluser og leverer solid dokumentasjon til ethvert prosjekt.

Leveranser

 • Vannkraft
 • Vindkraft
 • Trafostasjoner
 • Fjernvarme
 • Høyspentmaster
 • Kjernekraftetc

Tjenester

 • Overflatebehandling
 • Betongrehabilitering
 • Inspeksjon
 • Engineering
 • Prosjektledelse
 • Tilkomst
Daglig leder

 Ta kontakt for en prat!

Anved Aarbakke jr
Adm.Director

Close Menu