INDUSTRI

For industri markedet har Solidenergy AS i mange år vært en trofast samarbeidspartner. Vi er opptatt av å skape tillit og være en til å stole på, samt levere kvalitet på det vi utfører.

Solidenergy AS har i år inngått en toårig rammeavtale med Forsvaret på Haakonsvern og Ubåtbunkers, Laksevåg, der vi leverer fagpersonell for utførelse av overflatebehandling og montering av stillas.

Vi har i tillegg til dette inngått en rammeavtale med Endur, CCB og OneCo for utførelse av overflatebehandling ved Laksevåg og Haakonsvern..

Ved overflatebehandling av tankanlegg kreves både fagarbeidere og kunnskap. Solidenergy AS har i de mange årene som er gått opparbeidet seg en unik kunnskap og erfaring fra denne type arbeid, det være seg ved innvendig eller utvendig behandling. Ofte brukes det spesialprodukter som stiller krav til personalets kunnskap og erfaring.

Solidenergy AS har erfaring fra mange ulike industrioppdrag opp gjennom årene. Vi har overflatebehandlet, bygget stillas og isolert, for store industriselskaper som Sør-Norge Aluminium, Inovyn, BIR forbrenningsanlegg og Hydro Aluminium og fler. Med løsningsorienterte ansatte klarer vi det meste.

Solidenergy AS har i løpet av 45 år vist at det arbeidet vi utfører er av høy kvalitet og vi holder det vi lover.

 

Leveranse

 • Petrokjemi
 • Aluminiumsindustri
 • Papirindustri
 • Prosessindustri
 • Aqua og marine


Tjenester

 • Overflatebehandling
 • Stillas og tilkomst
 • Isolering
 • Engineering
 • Inspeksjon
 • Prosjektledels
 • EPCI
Daglig leder

Ta kontakt for en prat!

Anved Aarbakke jr
Adm.Director