HMSK

Solidenergy har satt sine verdier for fremtiden. Våre verdier er kjernen i vårt styringsystem og motiverer oss til innsats og prestasjoner. Gjennom våre verdier forplikter vi oss i ord og handling. Det arbeides systematisk og målbart slik at vi til enhver tid kan arbeid for en forbedring av HMSK kultur og prestasjoner. Det skal arbeides for en tydelig og positiv kommunikasjon, slik at en utvikler læring både internt og eksternt. HMSK-styringssystemet skal implementeres og etterleves på alle nivå i organisasjonen, slik at vi utvikler praksiser som gir effektivitet, kvalitet, forutsigbarhet og et godt arbeidsmiljø som smitter over også på våre samarbeidspartnere.

Petrojarl Varg, Olje & Gass, HMSK, Miljø

MILJØ

Solidenergy er ISO 14001 sertifisert og alle ansatte har et helhetssyn for å unngå miljø- og helserisiko, fremme kretsløptanken og ta hensyn til miljøaspektene under produksjon.

ISO tjenester

KVALITET

Solidenergy er ISO 9001 sertifisert og dette er en del av vår strategi om å være en profesjonell og konkurransedyktig aktør i markedet for ISO-fagene.

HELSE

Vi stiller høye krav til oss selv, våre partnere og leverandører. Vi er ansvarlige for å gi et overordnet helse- og sikkerhetshåndteringssystem rammer som er tilpasset kravene til OHSAS-18001 og i stand til å levere våre helse- og sikkerhetsmål.

Fosso kraftverk, Miljø, Færøyene, Fornybar Energi

SIKKERHET

Sikkerhet i alt vi gjør. Vi skal utføre våre oppdrag på en effektiv, smart og sikkermåte. Hver dag. Alle skal komme trygt hjem fra jobb.

Kvalitet, Opplæring Robot, Engineering

HMS Policy

  • Vi etterlever null-filosofi.
  • Vi arbeider kontinuerlig for å hindre ulykker.
  • Vi forplikter oss til norske lover og regler.
  • Vi er forpliktet til våre ansattes helse og sikkerhet.
  • Vi forplikter oss til konferering og deltakelse fra arbeidstakere og arbeidstakeres representanter.

Kvalitets Policy

  • Vi leverer iht kundens krav, spesifikasjoner iht kontrakt og iht andre relevante krav fra interessepartne.
  • Vi har god kommunikasjon og er tilgjengelig overfor kunden.
  • Opprettholder høy standard på vårt arbeid.
  • Ansatte og ledelse skal jobbe for et godt arbeidsmiljø og ta vare på miljøet generelt.
  • Vi måler våre prestasjoner og alle ansatte jobber kontinuerlig med forbedring av kvalitet i alle ledd.

VÅRE SERTIFIKATER