ENGINEERING

Solidenergy AS kan tilby engineerings tjenester innenfor alle ISO fagene, og kompetansen vi innehar er den viktigste ressursen for å gjennomføre prosjektene iht kundens krav. Vi jobber tett med kunder enten ved utleie eller i forbindelse med en totalpakke for utførelse.

Erfaring viser at desto tidligere vi blir involvert i prosjektet jo bedre blir utfallet for kunden.

Close Menu