ENGINEERING

Solidenergy AS kan tilby engineering tjenester innenfor alle ISO fagene, og kompetansen vi innehar er den viktigste ressursen for å gjennomføre prosjektene iht kundens krav. Vi jobber tett med kunder enten ved utleie eller i forbindelse med en totalpakke for utførelse. Da vi opererer i flere bransjer kan vi tilby erfaringsoverføring med smarte løsninger.

Erfaring viser at desto tidligere vi blir involvert i prosjektet jo bedre blir utfallet for kunden.

Tjenester vi kan tilby:

Inspeksjoner
Spesifikasjoner og jobbpakker
Utarbeidelse av plan og metode
Dokumentasjon
Arbeidsledelse