INFRASTRUKTUR

I begynnelsen av 70-tallet var det mindre vegbroer som dominerte virksomheten til Solidenergy. Men i takt med den tekniske utviklingen har det vokst frem stadig større broer langs norskekysten. Solidenergy har vært en av de største aktørene innen dette markedet, og har også utført de fleste av de største broprosjektene på Vestlandet, som Trekantsambandet, Nordhordalandsbroen og Hardangerbroen for å nevne noen.

Vi har utviklet spesialutstyr som gjør det enklere for oss å arbeide på høye brofester og brokonstruksjoner. Vi har blant annet en motorisert arbeidsplattform som forflytter oss rundt på broene. Det gjør arbeidet både lettere og sikrere.

Solidenergy har i mange år vært ledende innen tilkomst og overflatebehandling av utfordrende og kompliserte broprosjekter. Vi har vært involvert i de største broprosjektene de siste 20 årene i Norge, enten det være seg kabler eller broseksjoner.

De siste årene har vi fått i oppdrag å rehabilitere store og kompliserte jernbanebroer, der arbeidet har vært utført uten å hindre togtrafikken. Broene har vært bygget inn med stillas på en slik måte at vi ivaretar miljøet på en sikker måte.

Vi har for å gjennomføre denne typer prosjekter utdannet eget personell til godkjente sikkerhetsvakter.

Solidenergy gjennomfører broprosjekter til rett tid og til riktig kvalitet.

 

Leveranser

  • Broer
  • Tuneller
  • Master
  • Konstruksjoner
  • Stålbygg

Tjenester

  • Overflatebehandling
  • Stillas og tilkomst
  • Inspeksjon
  • Prosjektledelse
  • Engineering
Daglig leder

Ta kontakt for en prat!

Anved Aarbakke jr
Adm.Director