OLJE & GASS

Solidenergy AS er en av Norges fremste og eldste leverandør av ISO tjenester. Siden 1980 har vi hatt en vesentlig del av vår virksomhet inne olje- og gassindustrien. Vårt hovedkontor er på Ågotnes ved CCB basen.

Vi tilbyr i dag alle fag innenfor ISO-fagene. Solidenergy er med sin lange fartstid et selskap som bruker sin erfaring til å lage gode løsninger som gir deg som kunde gode HMS løsninger, kvalitet, riktig leveringstid og økonomisk gevinst. En av våre suksesskriterier er vår fleksibilitet. Våre tjenester gir forlenget levetid på installasjonene, med minst mulig innvirkning på selve driften.

Kvalitet, kompetanse og fokus på helse, miljø og sikkerhet er bjærebjelken i vår virksomhet. Med vår lange erfaring, leverer vi spisskompetanse innen overflatebehandling, isolering og tilkomst. Brannbeskyttelse av strukturer blir stadig viktigere områder, hvor vi har fått mange gode referanser over tid.

Kunnskap blir stadig viktigere på sokkelen hvor fokuset på drift og modifikasjon er sterkt. Gjennom et langsiktig og tett samarbeid med våre kunder og partnere, bidrar vi til å skape verdier og kompetanse på alle områder. Selskapet har ambisjoner om videre sterk vekst og utvikling.

Videre fremgang krever at vi til enhver tid er i stand til å utvikle oss i takt med våre kunder og samarbeidspartnere. Derfor jobber vi for å styrke vår posisjon som en kompetent, nytenkende og forandringsdyktig organisasjon. Våre kunder skal oppleve entusiasme, engasjement og at vi stadig finner mer kostnadseffektive arbeidsmetoder og produktløsninger.

Leveranser

 • Rigg oppgradering/klassifisering
 • Offshore
 • Onshore
 • Subsea tjenesterTjenester

 • Overflatebehandling
 • Stillas og tilkomst
 • Isolering
 • Inspeksjon
 • Prosjektledelse
 • Engineering
 • EPCI
Daglig leder

Ta kontakt for en prat!

Anved Aarbakke jr
Adm.Director