ISOLASJON

Solidenergy AS har gjennom mange år bygget opp kompetanse på levering av ISO tjenester. Solidenergy leverer isolasjon og isolasjonsprodukter rettet mot olje- og gassinstallasjoner onshore og offshore. Gjennom gruppen organisasjon har vi stor kapasitet på levering av isolasjons produkter og tilhørende tjenester.

I mange tilfeller stilles det krav til isolering av både varme, kulde og støy på ett og samme objekt. Vi tilbyr komplette løsninger som ivaretar alle disse kravene. Innovasjon og utvikling er viktig for å få frem de rette isolasjonsprosdukter. Vi har derfor knyttet til oss gode samarbeidspartnere som leverer isolasjonsprodukter som har alle relevante godkjenninger for bruk på norsk sokkel.

Vi tilbyr følgende isolasjon:

 • Varme
 • Kulde
 • Støy
 • Brann
 • Mantling av rør/kanaler
 • Oppmålere
 • Kapsel og spesialløsninger

I tillegg til tradisjonelle isolasjonssystemer tlbyr vi også følgende tjenester:

 • Utvendig og innvendig prefabrikerte brannvegger og kledninger
 • Himlinger, vegger og gulvsystemer
 • Branntetting av rør-, kanal- og kabelgjennomføringer
 • Ventilasjonskanaler