You are currently viewing Avinor Flesland

Avinor Flesland

Vi fikk oppdraget av Avinor om å rehabilitere passasjerbroene på terminal 2 Bergen Lufthavn, Flesland.
Bygget ble tatt i bruk i 1988 utvidet i 2001 og i 2017 komplettert med en ny terminal.
Arbeidet er utført med full drift på flyplassen, der passasjerene ikke har blitt berørt av vedlikeholdsarbeidet.
Takk til Avinor for tilliten og også til våre svært dyktige medarbeidere.