Ytterøyane Fyr

Vi fikk i oppdrag å rehabilitere fire fyr for Kystverket. Ett av disse var Ytterøyane fyr utenfor Florø - det største i Sunnfjord, bygd i 1881. Med sitt 31 meter…

Continue Reading

Avinor Flesland

Vi fikk oppdraget av Avinor om å rehabilitere passasjerbroene på terminal 2 Bergen Lufthavn, Flesland.Bygget ble tatt i bruk i 1988 utvidet i 2001 og i 2017 komplettert med en…

Continue Reading
Close Menu