Petrojarl Knarr

Tenk å få jobbe med denne utsikten hver dag. Det får våre kollegaer ute på Petrojarl Knarr, FPSO skipet til Altera Infrastructure. Her bygger de stillas for å sikre adkomst før…

Continue ReadingPetrojarl Knarr