You are currently viewing Petrojarl Knarr

Petrojarl Knarr

Tenk å få jobbe med denne utsikten hver dag. Det får våre kollegaer ute på Petrojarl Knarr, FPSO skipet til Altera Infrastructure.
Her bygger de stillas for å sikre adkomst før malingsarbeidet starter. Alltid HMS først❤