You are currently viewing Ytterøyane Fyr

Ytterøyane Fyr

Vi fikk i oppdrag å rehabilitere fire fyr for Kystverket. Ett av disse var Ytterøyane fyr utenfor Florø – det største i Sunnfjord, bygd i 1881. Med sitt 31 meter høye tårn ruver det i terrenget ute i havgapet. Fyret har overlevd to verdenskriger💥, stormer💨 og klimaendringer🌊. Vi bidrar til at det fredete fyret får fornyet levetid. Med hjelp fra Glassmesteren Tysvær har vi malt, skiftet veggplater og rehabilitert 48 glassruter på fyret.

Her kan du lese hva Firdaposten skrev etter besøket deres på fyret: Kinn, Natur | 17 år etter at menneska reiste frå Ytterøyane, får det ranke tårnet endeleg omsorg (firdaposten.no)